Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Tyto zásady pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti Miroslava Nová, se sídlem Křižíkova 159/56, Praha 8, 186 00, identifikační číslo: 05984424 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem Městské části Praha 8 (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@lavanew.cz. Ráda Vám odpovím na jakékoliv Vaše otázky týkající se mnou prováděného zpracování osobních údajů.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDU ZPRACOVÁVAT:

Zpracovávám následující informace:

 • Osobní údaje, které mi sdělujete. 
  • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
  • adresa nebo sídlo společnosti;
  • identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo;
  • telefonní číslo;
  • e-mailová adresa
  • komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Správcům poskytne.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP:

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé, jejichž služby využívám pro zvyšování kvality našich služeb:

 • ONEsolution s.r.o., IČ: 277 10 335, DIČ: CZ27710335, se sídlem Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Brně pod sp. zn C 53686
 • Margita Šmídová, IČ: 12128911, se sídlem Břustkova 593/21, 700 30, Ostrava – Výškovice, zapsaná v Živnostenském rejstříku
 • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND
 • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

3. PO JAKOU DOBU BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT:

Vaše osobní údaje si ponecháme pro výše zmíněné účely 2 roky od data Vašeho souhlasu.

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 31.8.2018